Vítejte na oficiálních stránkách města Kájiny Vary,
obojí - jak stránky, tak město - jsou v současné době spravované Karolínou Annou Kolmanovou<3

Najdete zde nejnovější veřejné informace z našeho města, jeho skvostnou historii, tradice a samozřejmně informace o zcela inovativním ODPOKVDMD!!
Při špatné náladě neváhejte a nechte si zdarma poradit Kájiným citátem dne.
Než budete odcházet, uvítáme Vaši zpětnou vazbu. Napište ji, prosím, do ,,Pochvalte nás!"


„Drazí spoluobčané, dovolte mi vás přivítat na oficiálních stránkách Mocně mocvelkého magistrátu města Kájiny Vary, veřejnoprávní instituce, která se o vás stará 24 hodin denně, sedm dní v týdnu*!“ říká zakladatelka a věčná vládkyně Kája Kolmanová

*Otevírací hodiny máme v úterý a ve středu vždy od 10:00 do 10:45. V urgentních případech použijte email vladkyne@kajinyvaryjsouraj.cz , na který pravidelně kontrolujeme a na vaše podněty odpovídáme každý čtvrtek mezi 16:30-16:50